پیشنهاد به دوستان

FUJIFIL Battery charger BC-W126S

شارژر باتری مخصوص شارژباتری های : NP-W126 NP-W126S
BC-W126